Как би изглеждала класната стая на бъдещето?

Как би изглеждала класната стая на бъдещето?

Всяко училище, което има идея може да кандидатства пред министерството на образованието. Ако бъде одобрено, ще бъде признато за иновативно и ще може да преподава извън стандартните методи.

Едно столично училище се подготвя да кандидатства за иновативно. Вероятно паното ще се превърне в интерактивна дъска.

Мария Миразчийска, начален учител в 51 СУ, описва, че учителят не преподава в клас, а говори за други неща, свързани с урока.

С интернет-платформа учителят изпраща кратко видео на учениците, в което ги запознава с новия урок. Когато учениците са притеснителни, може да разкажат урока пред камера и да го изпратят на учителката.

Така идва време за учебния час, който започва с необичаен въпрос – дали ученикът има телефон. В този час телефоните са задължителни.

Иновативното училище може да бъде и това, което премахва границите между отделните предмети и кара децата да правят връзки между тях – например физика, химия и биология заедно.

СТАНЕТЕ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ С ОБЛАЧНА УСЛУГА OFFICE 365

Източник: МОН и btv

Коментари във Facebook