Ученици

Как би изглеждала класната стая на бъдещето?

Всяко училище, което има идея може да кандидатства пред министерството на образованието. Ако бъде одобрено, ще бъде признато за иновативно и ще може да преподава извън стандартните методи.

Едно столично училище се подготвя да кандидатства за иновативно. Вероятно паното ще се превърне в интерактивна дъска.

Мария Миразчийска, начален учител в 51 СУ, описва, че учителят не преподава в клас, а говори за други неща, свързани с урока.

С интернет-платформа учителят изпраща кратко видео на учениците, в което ги запознава с новия урок. Когато учениците са притеснителни, може да разкажат урока пред камера и да го изпратят на учителката.

Така идва време за учебния час, който започва с необичаен въпрос – дали ученикът има телефон. В този час телефоните са задължителни.

Иновативното училище може да бъде и това, което премахва границите между отделните предмети и кара децата да правят връзки между тях – например физика, химия и биология заедно.

СТАНЕТЕ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ С ОБЛАЧНА УСЛУГА OFFICE 365

 

Източник: МОН и btv