Мнения

Какво се презентира на форума “Професионално образование и обучение – приоритет за България“

Сайтът на МОН публикува презентациите, представени на форума „Професионално образование и обучение – приоритет за България“, който се проведе вчера, 14 октомври 2013 г. в Министерски съвет.