Мнения Училища

ИПИ: За част от училищата държавните зрелостни изпити се оказват непреодолимо препятствие

Анализ на Института за пазарна икономика на последните данни за средния успех на матурите по БЕЛ в отделните училища показва, че  от 950 училища в България, в които ученици са се явили на задължителния ДЗИ по български език и литература в края на учебната 2021/2022 година, в 307 (близо една трета) средният успех на учениците е под „Среден“ 3,00. В тях са се обучавали 6455 деца или около 15% от всички завършващи средно образование в България. 189 от тези 307 училища са професионални гимназии, 102 – средни училища, 14 – спортни училища и 2 – духовни училища.

В 27 училища средният успех на матурата е точно „Слаб“ 2,00 – това означава, че нито един ученик в тях не е издържал успешно зрелостния изпит и няма да получи диплома за завършено средно образование. Разпределението на тези 27 училища по видове показва, че 13 от тях са средни училища, 13 – професионални гимназии, а 1 е спортно училище – на практика няма значение видът на училището. вобласти Бургас, Пловдив и Плевен има по три, в Кюстендил, Пазарджик и Стара Загора – по две.

За подробности: ИПИ

Източник: ИПИ