Мнения

Инспектираха Центъра за кариерно ориентиране в Стара Загора

Заместник-министърът на образованието Диян Стаматов се осведоми за постиженията на Центъра за кариерно ориентиране в Стара Загора, изграден по проект на ОП „Развитие на човешките ресурси“.

В Старозагорска област са бучени над 6000 ученици при направените  посещения дори и в най-отдалечените селски райони. Работи  се и по проекти по сега действащата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Заместник-министърът  се срещна с ученици от горните класове, които са се включили в работата по кариерно ориентиране на по-малките.

Източник: МОН