Институции Ученици

Има ли яснота как ще се осъществи задължителната предучилищна за 4-годишните?

Въпросът е как тези деца на 4 г. в задължителната предучилищна ще бъдат поети, къде ще бъдат настанени. Промяната на подхода, готовността на кадровия персонал също са част от въпросите, които са също на дневен ред. Това каза омбудсманът Диана Ковачева в коментар за задължителното предучилищно образование за 4-годишните.

По думите ѝ родителите са разделени на две групи:

„Едната група са тези, които смятат, че изобщо не бива да има задължителна предучилищна за децата на 4 г., защото те все още са много малки. А другата група родители не са против въвеждането на задължителност, но всъщност имат съмнения, че системата е готова да отговори на нуждите на тези деца. Основното притеснение е с достъпността на материалната база, особено за София. Знаете, че тук всяка година има деца, които остават извън детските градини – 3000 е официалната статистика, но те са много повече, защото има голяма група родители, които не кандидатстват, знаейки че няма смисъл и нямат шанс.“

По думите ѝ ползите от от ранното детско развитие са безспорни: „То очевидно създава възможност за по-добра езикова подготовка на децата, особено за тези деца, на които българският не е майчин език. Включително изграждането на социални и емоционални умения, адаптирането. Много важна превантивна мярка за ранното отпадане от образованието, което е проблем точно при ромската общност. Действително една по-добра подготовка, която започва в по-ранна възраст при всички случаи гарантира и по-добро адаптиране в първи клас.“

„По отношение на финансовите бариери, това е проблем, който се взима предвид и няма да бъде решен веднага, въпреки че това е спешен въпрос според мен. Ще бъде взети предвид по отношение на социално слабите родители“, каза още Ковачева.

Омбудсманът обясни, че ще има санкции. „Една от санкциите ще бъде спирането на помощите или по-скоро тяхното трансформиране. На родителите, които не получават помощи, са глоби. Според мен не е точно санкционирането начинът, по който да принудим хората да дадат децата си в задължителната предучилищна. Тук те трябва да са убедени“, допълни тя.

Източник: actualno.com