Учители

Изплащат 12 млн. лв. на пътуващите учители

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 11 807 623 лева по бюджетите на общини. Средствата са предвидени в бюджета на Министерството на образованието и науката за възстановяване на транспортни разходи или на разходи за наем, изхарчени от педагозите в детските градини и училищата за 2017 г.

Според влезлите в сила нормативни промени от началото на тази година държавата е задължена да покрива транспортните разходи на пътуващите учители, които преподават в селища с до 30 000 жители. Преди промяната броят на жителите в селищата не трябваше да надвишава 5 000 души.

С тази промяна се обхващат 90% от учителите в детските градини и училищата, които работят на място, различно от това в което живеят. Точният им брой е 14 600 от общо 16 500 пътуващи учители. Съгласно изготвените от кметовете на общините планове, с отпуснатите средства ще бъдат възстановени 11 774 611 лв. за транспорт, както и 33 012 лв. за наем за жилище на педагогическите специалисти за 2017 г.

Източник: news.bg