Училища

Извинителните бележки по медицински причини – по е-път от октомври

Медицинската бележка за извинение на отсъствията на учениците от 1 до 12 клас ще се издава само по електронен път от първи октомври. Нововъведението е част от реализацията на третата фаза на Националната здравноинформационна система. То обаче не отменя посещението при лекар. Медицинският документ няма да бъде издаван от разстояние, а само след физически преглед, който да установи здравословното състояние на детето.

Новата електронна услуга ще облекчи родителите, ще намали административната тежест за учителите и ще защити допълнително достъпа до личните данни на децата.

 „Отпадането на хартиения носител ще ни даде статистика колко ученици не ходят на училище и по какви медицински причини. Така може лесно да се анализират и проследяват заболяванията, както и епидемии в съответните райони и училища“, заяви министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков. Той уточни още, че всеки документ ще притежава Национален референтен номер, който ще се генерира автоматично след въвеждане данните за извършения физически преглед, което ще допринесе за намаляването на медицинските бележки с невярно съдържание.

Източник: МОН