Учители

Затяга се контролът върху качеството на подготовката на учителите

През следващите две години престои да се затегне контролът върху на качеството на подготовката на учителите, както и на тяхната продължаваща квалификация. Кариерното развитие на педагозите пък ще се следи изкъсо, като от него ще зависи и заплатата на учителите.

Един от основните проблеми на българското образование е масовото застаряване на педагозите. Делът на младите учители до 35 години е 9,9% по последни данни за миналата година, пише „Монитор“.

За сметка на това расте броят на преподавателите над 55 години, които са 29,3 на сто от всички педагози.

За да се привлекат повече млади хора към учителската професия, стратегията предвижда отпускане на целеви стипендии за студентите по педагогика условия за взимане на евтини кредити и др.