Учители

Започва пилотно обучение на учители на тема “Превенция на бедствията и авариите“

На 24 октомври 2014 г. (петък), в 9:00 часа, в 127 кабинет, в сградата на Военна академия „Г.С. Раковски“ – София, ще бъде даден официален старт на обучение на учители по превенция на бедствия и аварии.

Целта на обученията е учителите да се запознаят с планирането на защитата на пребиваващите в образователната институция, евакуацията на хората при такива ситуации, същност на стреса, екстремален стрес при бедствия, аварии и катастрофи, практически насоки за справяне със стреса след травматично събитие, практически насоки за справяне със стреса след травматично събитие, подпомагане на учениците да се справят с преживяването на стрес при бедствия, аварии и катастрофи.

Под формата на лекционен курс, онагледен с мултимедийна презентация и придружен със ситуационни игри, ще бъдат обучени общо 300 учители. Всеки от тях ще получи сертификат и учебно помагало. Степента на удовлетвореност от обучението ще бъде установена чрез допитване с анкетна карта.

Пилотната инициатива ще се осъществи в периода от 24 октомври до 23 ноември 2014 г. в 15 областни центрове на страната като преподаватели от Военна академия „Г.С. Раковски“ – София, ще проведат обучение на учители по превенция на бедствия и аварии.

Обучението се изпълнява по Национална програма „Квалификация“ – 2014 г. и въз основа на сключен договор между Министерството на образованието и науката и Военна академия „Г.С. Раковски“ – София.