Ученици

Започва Националната олимпиада по Информационни Технологии

От 8 до 10 май 2015 г започва XIII-та национална олимпиада по информационни технологии. Нейни домакини ще бъдат Регионалният инспекторат по образованието (РИО) – Монтана и  Природо-математическата гимназия „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана.

През 2015 година до участие в националния кръг са допуснати 100 проекта, които са разработвани от 158 ученици. Те са селектирани от първоначално регистрираните за участие в олимпиадата 1116 проекта.

Олимпиадата по информационни технологии (ИТ) се провежда в три кръга – общински, областен и национален. За участие в нея се допускат всички ученици от V до XII клас, които участват в две състезателни групи – едната от V до VIII клас включително и другата от IX до XII клас. Те разработват собствен проект под ръководството на научни ръководители (учители, изследователи и др.). Проектите са в 5 направления в съответните възрастови групи:

Направления за разработване на проекти за участие в олимпиадата по ИТ в група В (V-VIII клас):

1) Уеб сайт
2) Мултимедия

Направления за разработване на проекти за участие в олимпиадата по ИТ в група А (IX-XII клас):

3) Интернет приложения
4) Приложни програми
5) Мултимедийни приложения

Националният кръг включва два етапа – тест и защита на проект. Общата оценка се получава след сумиране на оценките от двата етапа. Оценките се поставят от Национална комисия, която изготвя и крайното класиране и определя лауреатите на олимпиадата.

Класираните на първо, второ и трето място ученици получават грамота от МОН и имат право да кандидатства за стипендия по програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби. Учениците, получили оценка Отличен 6 и завършващи средно образование през 2015 г., получават лауреатски удостоверения от МОН, които им дават право за прием в университет без приемен изпит.

Националната олимпиада по ИТ се провежда от 2002/2003 учебна година. МОН е официален организатор и осигурява основното финансиране. Много от лауреатите продължават обучението си в чуждестранни университети, основно във Великобритания и САЩ, както и в СУ „Св. Кл. Охридски“ в специалност „Компютърни науки“ и „Информатика“.