Мнения

Зам.-министър Дямянова взе участие в Националната конференция “Училището – лаборатория на бъдещите граждани на България“

Вчера, 19 декември, заместник-министърът на образованието Милена Дамянова взе участие в Национална конференция „Училището – лаборатория на бъдещите граждани на България: Пътна карта за развитие на гражданското образование в българското училище 2013-2015 г.“, гр. София.

Основната цел на конференцията бе да се представят предимствата и предизвикателствата на екипната работа между различни по специалност учители и как училищната среда може да служи на учениците да упражняват социални и граждански умения. Бяха представени резултати от изпълнението на проекта „Граждани“: Развитие на граждански умения на учениците“, която огромна част е финансирана от Програма „Учене през целия живот“ на Министерството на образованието, младежта и науката.

В изпълнението на проекта влизат уважение към особеностите на образователните традиции на партньорите, избор на решения, теми и ресурси, които пътуват между образователните традиции в Европа, както и постоянен стремеж към високо качество.

Заместник-министър Милена Дамянова се включи в дискусията, заедно с ученици от три училища от София и Разлог и им благодари от името на целия екип за активното им участие.

„В новия закон се дава повече гласност на гражданското образование и по този начин децата в най-ранна възраст се запознават с основните права и с конституцията. Това, което липсва на съвременното общество е нагласата на българския гражданин, че той е гражданин, той е държавата.“, сподели заместник-министър Дамянова.

Конференцията бе част от усилията за повишаване качеството на обучението по обществени науки и гражданско образование.

Още по темата