Училища

Електронно обучение в неделните ни училища

Възможност за електронно обучение в неделните ни училища предвижда Проект на Постановление на Министерски съвет, публикуван на сайта на образователното министерство за обществено обсъждане. При определени условия учениците зад граница могат да се обучават електронно комбинирано с частично присъствени часове, които да не са по-малко от 30% по съответния предмет или пък изцяло онлайн.

Комбинирана форма на обучение се предвижда в случай, че учениците временно нямат възможност да бъдат в класните стаи, както и за децата със специални образователни потребности (СОП). Тя е възможност и за учениците, които искат да завършат обучението по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика за два и повече класа в рамките на една учебна година. Електронно обучение без присъствени часове пък може да се провежда, в случай, че на радиус на 200 и повече километра от дома на детето няма неделно училище.

Уроците могат да бъдат изцяло онлайн и за учениците, които има обективна и трайна невъзможност да пътуват до най–близкото школо, както и за децата със СОП. Електронно обучение се предвижда като възможност и за лицата, чието ниво на владеене на български език не съответства на изискванията за придобити компетентности за съответния клас. Документът предвижда е неделните школа да се подготвят деца е предучилищна възраст от 4 години, както и ученици от 1 до 12 клас. Освен да обучават училищата ни зад граница ще могат и да подготвят кандидат-студенти за прием в български университет с изпити по български език и литература, история и география.

Източник: МОН