Ученици

Еднократна помощ за 339 първокласници във Великотърновско

Сума в размер на 50 850 лв ще бъде раздадена на 339 първокласници от Великотърновско като еднократна помощ за покриване на разходите около началото на учебната година. Сумата, която се дава за всяко дете е 150 лв.

Това съобщи директорът на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Мария Стоянчева, цитирана от електронните и печатни медии.

Еднократна помощ ще получат четири деца с трудови увреждания, както и още толкова с един родител. Крайният срок за подаване на молбите е 30 септември, уточнява Стоянчева.

Помощта се предоставя под формата на пари или социални инвестиции. Семействата на деца с трайни увреждания, домакинствата от един родител, настойниците и приемните семейства имат право да получат помощта независимо от доходите си.

Помощите за полусираци се отпускат без значение дали родителите им са имали сключен брак или не. Единственото условие е отглеждащият родител да няма нов граждански брак към момента на подаването на молбата-декларация. При сключване на брак правото на помощ отпада.

Още по темата

снимка: Нетинфо