Ученици

Единадесето национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас

Единадесетото национално състезание по компютърни мрежи в България за ученици от 8 до 12 клас ще се проведе на 18 април 2015 г. от 15:00 до 19:00 в град София, в сградата на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, на бул. “Джеймс Баучър”№5.

В периода 09 март – 17 април 2015 г. можете да се регистрирате за участие.

Краен срок: 17 април 2015 г.

Още информация