Учители

Финландия се готви за образователна революция

Въпреки водещата си позиция в областта на средното образование и високите международни оценки на учениците, Финландия не смята да лежи на стари лаври. Незапознатите с образователните порядки в страната, определят системата като утопия, което в случая звучи изключително като комплимент.

Вместо това, тя е на път да въведе една от най-радикалните промени в образованието изобщо, пише сайтът zanaukata.eu.

Намерението е, учебния процес да бъде трансформиран така, че от него да отпадне изучаването на науката, обособено по отделни предмети. Вместо тях, ще бъде въведено обучение по явление. За 16-годишните ученици в Хелзинки, вече отпада разделението по предмети като Английска литература или Физика.

Вместо това, те ще учат отделни явления – като например Европейския съюз, което явление обхваща изучаването на езици, история, политика и география. Идеята е да се елиминира стария като света въпрос, който измъчва всеки ученик: „Какъв е смисълът да уча това?“. Така всеки изучаван предмет е тясно свързан с причината да бъде изучаван.

Според думите на един от специалистите, участващи в разработката на програмата „с разпространението на технологиите, светът се е променил и много от старите начини на обучение нямат практическо приложение. Младежите използват доста сложни компютри“.

Разбира се тези учители, които са прекарали години наред, следвайки досегашната изключително успешна методика, са склонни да оказват съпротива при приемането на промяната.

Новата система изисква между отделните учители да има нещо изключотелно важно – много по-голяма степен на сътрудничество. Учители от съвсем различни области ще трябва заедно да изготвят учебната си програма. Учителите, които се ангажират с ранното въвеждане на новата система на обучение, ще получат и допълнителен бонус към заплатите си.

Ръководителят на проекта за промяна в образованието Марьо Килонен смята, че досегашния начин на обучение е бил полезен за условията на по-ранните години на 20-ти век, но през 21-ви нуждите са различни и това трябва да се отрази и в образованието.

Плановете са тази промяна да влезе в сила в цялата страна до 2020.