Институции Мнения Ученици Училища Учители

Евгения Костадинова: Системата за провеждане на ДЗИ ще проработи

Евгения Костадинова – директор на Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в МОН, заяви в интервю за dir.bg, че всички зрелостници имат равни права – полагат втори задължителен изпит върху онова, което са изучавали – профил или професия, а по желание и до два допълнителни ДЗИ, които са обвързани с начина на изучаване на съответните учебни предмети. Тя отговори на актуални въпроси, свързани с провеждането на матурите, които се провеждат с нов регламент и ново съдържание. Това означава, че учениците, които се обучават за придобиване на профилирано образование, ще полагат задължителна матура по български език и литература (БЕЛ) върху учебното съдържание, изучавано за придобиване на общообразователна подготовка, и втори задължителен ДЗИ по един от профилиращите предмети, които са изучавали в XI и XII клас. Учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование – същата задължителна матура по БЕЛ и втори задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация.

„Няма съществена промяна в предпочитанията в сравнение с миналите години. Отново като най-желани се появяват английски език, биология и здравно образование, география и икономика, философия.  Разбира се, интерес има и към всички нови предмети, по които тази година за първи път има възможност за полагане на ДЗИ, например към информационни технологии и информатика. А и по предприемачество, музика и изобразително изкуство, макар че желаещите са по-малко“, казва експертът. Тя припомня, че за първа година зрелостниците могат да полагат ДЗИ и по редки езици като китайски, корейски, японски, португалски, латински и т.н. Всичко това увеличава значително броя на предметите, по които ще се организират зрелостни изпити, въпреки че броят на зрелостниците е съизмерим с предходни години.

Костадинова припомня, че организацията на ДЗИ се променя, но не се усложнява. „Тъй като учениците не са повече от предходните години, няма да са необходими много повече квестори, но по-големият брой предмети, при това на различни равнища, налага внимателно планиране на сградите и залите. И, разбира се, означава много по-голям брой изпитни материали. Сигурна съм обаче, че системата ще се справи“.

По отношение на притесненията за повече отворени въпроси в матурата по български език и литература, експертът допълни, че целта на обучението по БЕЛ е да се изградят умения за четене, разбиране, извличане на информация и тълкуване на текст, както и за създаване на текст. „Отворените въпроси не са новост – и досега имаше отворени въпроси в изпита. При това не само на изпита по БЕЛ. Такива отворени въпроси има на изпитите навсякъде по света .Макар и да изглежда на пръв поглед субективно, за всяка една стъпка, за всяко проявено умение на ученика се присъждат определен в критерии брой точки“. Пълният текст на интервюто четете тук – Най-важното за матурите: Евгения Костадинова от МОН пред Dir.bg | Днес.dir.bg

Източник: dir.bg