Мнения

Дуалната система – два дни в клас, три – в завода

Дуалната система в професионалните гимназии ще представлява два дни уроци в клас и три дни практика във фирми и заводи. Това е модел, който работи успешно в Швейцария и Германия и ще бъде сериозно развит в новия закон за образованието, който влиза в парламента до края на годината.

Идеята е учениците да придобият практически умения и да трупат стаж в реална работна среда. Те ще чиракуват на договор и срещу заплащане

Новият закон ще предвижда още по-високи стипендии за гимназистите в техникумите. За абитуриентите от професионалните гимназии ще има и друго предимство. Те ще могат да влизат във вуз преференциално, без изпит и да следват специалност близка до тази, която са учили в гимназията.

Идеята на тези мерки е да се възроди интересът към професионалното образование у нас.

„Нашата цел е да постигнем точното съчетание между образование и обучение, което да отговаря на потребностите на пазара на труда. Инвестицията в професионалното образование и обучение е един от най-успешните начини за борба с безработицата сред младите хора. Именно затова слагаме като приоритет образованието и в частност – професионалното“, каза на форума по темата преди няколко дни министърът на образованието проф. Анелия Клисарова.

Още по темата