Мнения Училища Учители

Доклад на ЕК: В България през следващите 15 години между 40 и 50% от учителите ще се пенсионират

Професията учител в ЕС е в криза – все по-малко млади хора са привлечени към нея, а системата непрекъснато губи обучени за тази специалност кадри, се твърди в анализ на Европейската комисия (ЕК), изготвен от Eurydice. От съвместната работа на европейско и национално ниво за проблемите и предизвикателствата става ясно, че са нужни реформи и нови политики в областта, които да гарантират качествено образование на учителите и продължаващо професионално обучение, както и по-добри условия на труд, пише investor.bg.

Данните за България сочат, че почти половината (48%) от учителите в долния гимназиален курс са на възраст над 50 години и едва 12% са младите учители в сектора. В много държави в Европа в следващите 15 години между 40 и 50% от учителите ще се пенсионират. Една от тези държави е България.

В анализа се предтавя опита на България за намиране решение за един проблемите – разпределението на учители, особено по математика, физика и информационни технологии, в специфични региони. На учителите се предлагат по-високи заплати, покриват се транспортни разходи и разходи за наем на жилища. В допълнение и българското правителство обмисля да повиши заплатите на учители в отдалечени региони и на работещите с уязвими групи, отчитат от ЕК.

Един от всеки петима учители в ЕС работи на временен трудов договор. Това е особено валидно за младите учители (на възраст под 35 години), при които едва около 30% са на постоянен трудов договор. Тази несигурност в началото на кариерата играе ключова роля за липсата на привлекателност на сектора, както и за излизането на много от професионалистите от него.

Почти половината от учителите се оплакват от високи нива на стрес, като факторите са различни – административните задачи, прекомерната отговорност за постиженията на учениците, както и променящите се изисквания на регулаторите.

Нивата на стрес са по-високи при учителите, които работят повече, както и при учителите с повече опит в професията и на тези, които са на временен трудов договор.

Учителите съобщават, че преподават не повече от средно 20 часа на седмица. Част от работното време е заето с преподаване и подготовка за час, а останалата – с административна работа в училището, срещи с родители и т.н. Ако работното време се удължи, учителите отделят по-малко време за подготовка за уроците и преподаването им, отколкото за останалите дейности.

По тази причина ЕК препоръчва да се намали натоварването на учителите с административна дейност, за да може те да се съсредоточат върху работата с учениците си. Едва 40% от преподавателите са доволни от заплатите, които получават.

92,5% от учителите в прогимназиалното обучение в ЕС са посещавали поне един курс за повишаване на квалификацията през последните 12 месеца. Посещението на такива курсове варира като учителите от Балтийските държави присъстват на 5-6 различни обучения през последните 12 месеца.

Източник: Investor.bg