Учители

Диян Стаматов събра директорите на детски градини

Заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов взе участие в работна среща на директорите на детските градини, проведена днес в Професионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“- София, където запозна присъстващите с предстоящите задачи на екипа на МОН в сферата на предучилищното образование.

Тук сме, за да Ви кажем идеите, които са разписани в стандарта за предучилищното образование, който е почти готов и е на своята финална права. Вие ще сте първите, пред които ще бъде представен, каза г-н Стаматов. Той поясни още, че проектът на стандарта за предучилищното образование е в суров работен вид и след като бъде публикуван на сайта на Министерството, ще има един месец, в който ще може да се изпращат мнения и становища по него.  Очаква се проектът да бъде публикуван  в началото на месец март, затова молбата му към директорите и техните служители е да се запознаят със стандарта и да дадат своите мнения и предложения за промени своевременно.

За обсъждане на държавния образователен стандарт за предучилищното образование ръководството на Министерството предвижда провеждането на кръгли маси в шест области в страната, каза още г-н Стаматов и подчерта, че  промяната може да стане само ако те я направят.

След като изрази своето мнение за огромната работа, която предстои, той апелира към всички директори на детски градини да пестят средства за квалификация, за да може да бъдат използвани за обучение по стандартите и всички онези ключови моменти, които новата философия на Закона за предучилищното и училищното образование налага.

Като своя основна задача заместник-министър Стаматов определи задачата да повдигне духа на българския учител, на българския директор, които се нуждаят от това днес.

Работната среща на директорите на детските градини в София бе организирана от Столична община във връзка с обсъждане формулата за 2016 г. На нея присъстваха д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на направление „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“, и Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“ в Столична община.