Мнения Ученици Училища

Директор: Униформите трябва да са задължителни по закон

Униформите трябва да са задължителни с нормативен документ. Иначе винаги има противоречия, каза в интервю за „Монитор“ председателят на Сдружението на директорите в системата на средното образование в България и директор на 51-во СУ„Елисавета Багряна“ .

В Закона за предучилищното и училищно образование е казано, че всяко училище може да избира свои отличителни знаци. Проблемът е, че не е регламентирано как всички учители и родители да постигнат консенсус. Ние също сме правили опити за постоянна униформа, но една част, около 20%, от родителите са против каквото и да предложим. Ние сме забранили да се идва със скъсани дънки, но започват пазарлъците с кръпки може ли, с 3 см дупка може ли, родители пък са казвали, че нямат други дрехи.

В 51-во учениците от първи клас носят оранжеви тениски, втори – зелени, трети – червени, и т.н. Това има много практично решение, защото когато излязат в междучасието, ние можем да ги наблюдаваме и да знаем кое от кой клас е. Аз съм за въвеждането на униформите, но така както е зададена нормативната уредба, е трудно да се реши.

Източник: monitor.bg