Училища

Децата в детските градини се увеличават

През учебната 2014/2015 година броят на самостоятелните детски градини с директор е 1 991, или с 60 по-малко в сравнение с учебната 2013/2014 година.

Броят на децата, настанени в детски градини през учебната 2014/2015 година, е 241.1 хил., което е със 17.9 хил., или с 8.0% повече от броя им през учебната 2010/2011 година и с 0.2% повече в сравнение с предходната
учебна година.

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записван, намалява от 83.6% за учебната 2013/2014 година на 82.9% за учебната 2014/2015 година.