Мнения

План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката

Основните цели, които Планът за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката следва да постигне са увеличаване на интереса и мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използване на иновативни методи, базирани на ИТ решения.

Увеличаване на езиковите и математическите способности на българските ученици.

Осигуряване на възможности за успех на ученици в изолирани райони, предоставяйки достъп до висококачествени образователни ресурси

Насърчаване на използването и създаването на цифрово съдържание.

Намаляване на теглото на ученическата чанта (понякога 12-15 кг).

Насърчаване на интерактивното обучение и критичното мислене.

Вижте целия План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката във формат .pdf

Вижте целия План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката във формат .doc