Ученици

Десетокласници кандидатстват за приложни програмисти

Десетокласниците, които желаят да получат професионална квалификация „Приложен програмист“, могат кандидатстват до 10 октомври, съобщиха от образователното министерство.

За да се включат в програмата, те трябва да попълнят онлайн формуляр на https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2. Право да кандидатстват имат десетокласници, които не се обучават за придобиване на квалификация по професия от направление „Компютърни науки“. В периода между 11 и 16 октомври учениците ще получат парола за достъп до приемния тест на посочения при кандидатстването имейл. Изпитът представлява тест с определен брой въпроси за проверка на общата компетентност на кандидата и мотивацията му да участва в програмата. Входящият тест ще се проведе на 20 октомври 2019 г. от 10.00 часа и е с продължителност два часа. За тези, които не успеят да се включат на тази дата, е определена втора резервна дата – 27 октомври. Има възможност желаещите да решат теста и втори път, независимо, че са участвали на предната дата. В този случай за участие в класирането за включване в програмата ще се взима по-високия резултат.

Подготовката, която е по тригодишна програма, се провежда в извънучебно време. Учениците ще се научат да работят с различни операционни системи, езици за програмиране (алгоритмични езици), да използват софтуерни инструменти като интегрирани среди за разработка, инструменти за моделиране, контрол на изходния код и на конфигурациите, системи за автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване. Ще познават и могат да прилагат основните видове алгоритми, структури от данни и начини за добра организация на програмния код, както и да инсталират, конфигурират и администрират необходимия приложен софтуер за работа според изискванията на клиента. Обучението предвижда и умения за тестване и внедряване на приложения.

След завършване на обучението включените в програмата биха могли да започнат работа в софтуерни компании, като не се изключва възможността това да стане още докато са в XII клас.

Софтуерното професионално образование и обучение се провежда в сътрудничество с университети и с работодатели от ИТ сектора.

Обучението се извършва в 5 центъра, обособени към професионални гимназии, в които разполагат с материално-техническа база. То се подпомага от 5 центъра, обособени към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в град Правец и Технически университет в София, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ в Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“; МГ „Акад. Кирил Попов“ и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, към Професионална гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас и Технологично училище „Електронни системи“ и Технически университет в София.

Националната програма „Обучение за ИТ кариера“ стартира през 2017 г. с ученици, които през 2017-2018 са в 10 клас, които вече са в 12 клас. Тази година те имаха лятна практика на конкретно работно място. В момента се провежда обучение за „алгоритми и структури от данни“ за учениците от първия випуск и „обектно ориентирано програмиране“ за втория.

Държавният образователен стандарт за обучението по тази професия е разработен от IT бизнеса. С придобиването на квалификация за приложен програмист, завършилият обучение ще може да работи като по поддръжка на периферни устройства, на софтуер, да инсталира софтуер, да програмира, да поддържа интернет, да е администратор на приложения, уебсайтове и др.

Източник: monitor.bg