Ученици

Десети национален конкурс “Морето не е за една ваканция“

Конкурсът „Морето не е за една ваканция“ е част от програмата на Община Бургас и Общински детски комплекс- Бургас за отбелязване на Международния ден на Черно море – 31 октомври и се провежда в три раздела:

А. Конкурс за фотография
Снимките трябва да са свързани със:
I раздел: Замърсяване на крайбрежната зона и морето, примери за активно екологично поведение
II раздел: Морски пейзажи
В конкурса могат да участват любители- фотографи в две възрастови групи:
– 5-8 клас
– 9-12 клас
За участие се приемат САМО РАЗПЕЧАТАНИ черно-бели и цветни фотографии с формат / А4/ .

Б. Конкурс за рисунка
– 1-4 клас
– 5-8 клас
– 9-12 клас
Всяко училище, школа или участник може да представи най-много три рисунки в съответната възрастова група.
Жанров обхват: графика, акварел, живопис
Материали и техника: по избор.
Формат на творбите без паспарту – 35/50

В. Конкурс за приложно изкуство: стъклопис, батик
Конкурсът се провежда в три възрастови групи:
– 1-4 клас
– 5-8 клас
– 9-12 клас
Всяко училище, школа или участник може да представи най-много три приложни творби в съответната възрастова група.Приложните творби да бъдат леснопреносими и подходящи за експониране върху маси.
Материали и техника: по избор.
Адрес за изпращане на конкурсните работи:

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС
За конкурса „Морето не е за една ваканция“
Ул.”Райна княгиня”№11
Гр.Бургас 8000
За допълнителна информация:
Тел: 056/ 84-45-49 – Димова, Петрова и Любомирова.
e-mail: odk_bourgas@abv.bg

Краен срок: 15 октомври 2015 г.