Ученици

Двойките по математика на НВО са почти двойно повече от шестиците

Учениците от седми клас, които са решавали и допълнителния модул, са показали следните резултати: максимален брой 100 т. по БЕЛ – 9 ученици, а по математика –  10. Общо отличниците по БЕЛ са 2 442, а по математика – 1 240. Слаби оценки по БЕЛ са получили 994 ученици, а по математика – 2 054.

Стана ясно, че от явилите се 54 305 ученици на НВО модул I по допълнителния модул по математика са работили 29 770.

Средният резултат от двата модула по БЕЛ е 58,68 т. (от 100), което е равно на добър – много добър, а по математика: 45,73 т. (от 100), което е равно на добър.