Институции Ученици

Две трети от кандидатите за програмисти не изкласяват

Две трети от учениците, започнали обучение по професия „приложен програмист“ по програмата на просветното министерство „Обучение за IТ кариера“, се отказват заради трудния материал.

Това показват данни на МОН за изпълнението на проекта, който съществува от три години. Наскоро започна приемът на кандидати за тази учебна година.

Обучението за IТ кариера започна през 2017/18 г. с 936 десетокласници. Идеята бе в продължение на 3 г. – последните три от гимназиалния етап – учениците да се научат да работят с различни операционни системи и езици за програмиране, да използват софтуерни инструменти, да прилагат основните видове алгоритми, да инсталират приложен софтуер, да тестват внедряване на приложения и др., като в крайна сметка придобият квалификация „приложен програмист“. Тази година от първоначално записалите се обаче са останали едва 228 ученици, т.е. успеваемостта е едва 24%. През учебната 2018/19 г. обучение по програмата са започнали 742 ученици, като техният брой в момента е 321, т.е. 43% успеваемост.

Общо за двете години от 1678 започнали обучение младежи да преминат в следващ етап са успели само 549 души, или около 33%. „Сред причините за намаляването са високото ниво на подготовка, интензивното обучение, неявяване или слаби резултати на изпитите в края на обучителните модули и други“, посочват от МОН в отговор на въпроси на „Сега“ защо толкова много кандидати отпадат.

Утвърденият брой ученици за учебната 2019/20 г. е минимум 200 за първата учебна година на третия випуск от десетокласници, минимум 150 за втората учебна година на втория випуск от единадесетокласници и минимум 100 за третата учебна година на първия випуск от завършващите дванадесетокласници.

В програмата могат да участват ученици, завършили 9-и клас, които не се обучават за придобиване на квалификация по професия от направление „Компютърни науки“. Включването на десетокласниците става въз основа на резултатите от входящ тест, който кандидатите полагат. Изпитът представлява тест с определен брой въпроси за проверка на общата компетентност на кандидата и мотивацията му да участва в програмата. Изпитът ще се проведе на 20 октомври. За тези, които не успеят да се включат на тази дата, е определена втора резервна – 27 октомври. Има възможност желаещите да решат теста и втори път, независимо че са участвали на предната дата. В този случай за участие в класирането за включване в програмата ще се взима по-високият резултат.

Обучението се организира присъствено в свободното време на учениците – през седмицата, в събота и неделя и/или през ваканциите, или неприсъствено онлайн. То се извършва в 5 центъра, обособени към професионални гимназии, които разполагат с материално-техническа база – професионалната гимназия по компютърни технологии и системи в Правец, професионалната гимназия по електротехника и електроника „Апостол Арнаудов“ в Русе, МГ „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив, професионалната гимназия по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ в Бургас и Технологичното училище „Електронни системи“ в София. От миналата учебна година в дейностите по националната програма е включено и организирането и провеждането на валидиране на професионални знания, умения и компетентности за придобиване както на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“, така и на част от същата професия. 17 ученици, които са отпаднали от програмата, са заявили желание за валидиране или връщане отново в обучението, посочват от МОН.

В КРАК С ВРЕМЕТО

Държавният образователен стандарт за обучението по тази професия е разработен от IT бизнеса. С придобиването на квалификация за приложен програмист завършилият обучение ще може да работи по поддръжка на периферни устройства, на софтуер, да инсталира софтуер, да програмира, да поддържа интернет, да е администратор на приложения, уебсайтове и др.

БЮДЖЕТ

В първата година от програмата, когато се обучаваха деца само от един випуск, бюджетът й беше 270 000 лв. През миналата година за два випуска обучаеми – 10-и и 11-и клас – бяха осигурени 400 000 лв., а през тази – общо 770 000 лв. за всички ученици от 10-и до 12-и клас, които са записани по програмата.

Източник: segabg.com