Мнения

Два български проекта представят страната ни на европейския образователен форум “Партньори в познанието“

Проекти, реализирани в две български училища – 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София и Основно училище „Райно Попович“, гр. Карлово, ще бъдат представени на IX форум „Партньори в познанието“, организиран от компанията Майкрософт.

От 20-ти до 22-ри март 250 учители-новатори и образователни лидери от цяла Европа се събират на форума, който се провежда в португалската столица Лисабон, в рамките на европейска седмица на електронните умения (European eSkills Week).

Участниците в събитието ще дискутират качеството на образователното съдържание и предизвикателствата пред учителите при интегрирането на уменията на 21-ви век в обучителните практики. Форумът фокусира върху ключовата роля на технологиите за преодоляване на бариерите пред реализирането на иновативни подходи в преподаването и обучението на учениците.

По време на IX европейски форум „Партньори в позанието“ ще бъдат представени над 80 иновативни образователни проекти, които ще се състезават в категориите:

  • Сътрудничество
  • Критично мислене
  • Образование извън пределите на класната стая
  • Използване на най-съвременните технологии в образователния процес
  • Учителят – новатор и двигател на промяната
  • Избор на образователната общност

В рамките на европейския форум ще бъдат представени два български проекта:

tagCARE (Children Achievement Responsibility Environment) се реализира в 137 СОУ „Ангел Кънчев“, гр. София от Десислава Миленкова, начален учител и Даниелина Антонова, учител по ИТ. Проектът създава отговорно отношение към околната среда и помага да се осъзнае важността, която имат различните природни ресурси за запазване равновесието на Земята. В същото време, разнообразното използване на най-върхови световни иновативни ресурси подпомага развитието на компетентностите на 21-ви век – ИКТ умения и умения за работа в екип, инициативност, критично мислене, креативност. В центъра на всички дейности в училището са децата.

“Темата на проекта и правилното използване на технологиите в него са актуални не само за страната ни, а и за света. Споделянето им на Европейския форум в Лисабон е поредното предизвикателство за българското образование, което ни поставя сред водещите в Европа. Отиваме, за да спечелим!“, коментира г-жа Мариана Закова, директор на 137 СОУ „Ангел Кънчев“.

We KINECTing History е проект, който се реализира в Основно училище „Райно Попович“, гр. Карлово от Величка Дафчева, учител по ИТ и Зорница Петрова, училищен психолог. Проектът е насочен към деца от шести клас, за които българският не е майчин език.

„Нашата цел е да мотивираме децата да учат, като придадем интерактивност на учебната дисциплина История. Чрез технологиите ние поставяме децата в ситуации, в които те сами управляват посоката на обучение, като учителите само им задават правилата. Активното ангажиране на учениците-тийнеджъри, принадлежащи към малцинствени групи и произхождащи от социална среда, в която образованието не се разглежда като ценност, е предизвикателство, пред което сме изправени не само ние в Карлово, но и световната образователна общност“, коментира Зорница Петрова.

Българската делегация ще бъде подкрепена и от доц. Румяна Папанчева от Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“, която е част от международното жури, оценяващо представените образователни проекти. Доц. Папанчева участва за пета поредна година в комисията. Отличените три проекта във всяка категория ще се състезават на Световния образователен форум „Партньори в познанието“, който ще се проведе през ноември 2012 г. в Атина, Гърция.

„Българските проекти, които ще бъдат представени в Лисабон, позиционират страната ни сред авангарда на образователните иновации в европейски мащаб. Проблемите, които атакуват са предизвикателства, с които обществото ни тепърва ще се сблъска – как да поставим ученика в центъра, как да развием уменията на 21-ви век, как да използваме технологиите в полза на образователния процес. Ние в Майкрософт имаме технологиите, работим с образователните лидери и учителите-новатори, за да отговорим заедно на тези предизвикателства“, коментира Георги Ранделов, изпълнителен директор на Майкрософт България.