Училища

ДАЗД: Не са зачестили случаите на агресия в училище

Случаите на агресия в училище не зачестяват, просто е било вдигнато „булото“ върху тези институции, обяви на прескоференция в Благоевград Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето. „Една от причините да виждате повече тези казуси е, че ние държим да отметнем „булото“ над тях. Институциите, в които децата масово пребивават – това са образователните такива и знаете, че най-много часове от техния живот минава в училищната среда. Там обаче беше най-голямата забулесност и най-малко сигнали за насилие се подаваха именно от образователните институции. Така, че по това се работи много активно“, подчерта Кънева.

За периода 1 юни 2016 – 1 юни 2017 статистически цифрите на насилие, но не само в училищата, са по-високи, но според Кънева това не е защото има увеличение в броя на случаите, а защото от ДАЗД са положили много усилия да дефинират по-добре какво е „насилие“.

Заместник-директорът на агенцията д-р Валентин Димитров също коментира темата за агресията в училище, като каза, че тя може да се проявява в различни форми и това, което се случва към момента е, че институциите и медиите я отразяват едва след като се е случила. Той отбеляза, че в тази връзка от държавната агенция имат два основни аспекта за овладяване на агресията. „Едното е превенция на самата агресия още вътре в училище и обхващане на сигналите, но и възпитание на хората, които участват в процеса на съобщаване за риск от агресия“, обясни д-р Димитров.

ДАЗД е провела редица срещи с всички ведомства, които имат пряко отношение към децата и по-специално Министерство на младежта и спорта и Министерство на образованието и науката. В резултат са постигнати изводите, че агресията трябва да се трансформира в нещо, което да е креативно. Димитров допълни, че ако това се случи, агресията няма да избуява във форма на насилие, а в спорт, създаване на театрални групи, във възпитание на децата. Той приветства идеята да има видеокамери в училищата, но само ако това се случва по английския модел, където видоенаблюдението е разположено в така наречените „точки на съприкосновение“, където е възможно да има риска за детето.

По време на пресконференцията в Благоевград стана ясно още, че от 1 юни 2016 до 1 юни 2017 година Държавна агенция за закрила на детето е работила по 25 000 преписки, реализирала е близо 300 проверки, а 5 цифрен е броят на консултациите, които били осъществени чрез националната телефонна линия за деца. Също така бе посочено, че област Благоевград е една от най-активните по отношение на грижата за децата и това, с което тя се отличава е, че в нея действително дейностите са разнообразни.

Източник: focus-news.net