Мнения

Защо издателите не са познавали оценителите на учебници…!?

Тези дни стана ясно, че издателите до сега не са знаели, какви са рецензиите от оценителите на учебниците, които издават…!!! След промени от новото ръководство на Министерството на образованието, издателствата ще могат да получават копия от рецензиите.

До сега те се информираха за оценката на предложения от тях учебник на открито заседание в МОН, но можеха самода си водят бележки по становищата, ане да ги копират, като по този начин не знаеха дори и имената на експертите, които са ги оценявали. Имаше наистина процедура за получаване на копие от становището, но в него се заличаваха имената на експертите-оценители…! Причината се съдържаше в изискването оценителите да са анонимни, за да не им се оказва натиск…!

Всъщност абсурдите тук са точно два. Първият е, че издателите до сега не са имали достъп до рецензиите…! Как е възможно онези, които издават учебници, да не знаят, кой и на базата на какви точно критерии е оценявал труда и на издателите, а и на авторите…! Нима авторите не трябва да знаят, за какво точно са критикувани, особено при положение, че това може да се окаже полезно, за да знаят, следващия път, когато отново пишат учебник, на какво точно да наблегнат и какво точно да спестят, или пък да го кажат по различен начин…!?

Вторият абсурд е мотивът. Обяснението, че така, видите ли, се осигурявала анонимност, за да не се оказва натиск върху оценителите, е напълно несъстоятелен! Оценяващият не е подчинен нито на автора, нито на издателя, така че, няма никакъв разумен начин този, който в субординация е по-високо, да се окаже в подчинено положение, тоест – в ситуация на зависимост и съответно – уязвимост от този, който в същата тази субординация се намира на по-ниско стъпало по отношение на ръководството и контрола.

Има и още нещо обаче и то е не по-малко важно. Трябва да отбележим, че това действие на новото ръководство на образователното ведомство демонстрира предимно готовност за откритост и най-вече – за справедливост. Говорим за промяна, която въвежда правило за нов начин и на оценяване, а и на писане на учебниците.

След тези изменения в процедурите и авторите на учебници, а и издателите, но най-вече оценителите ще имат много повече възможности в реални условия за автентична професионална реализация. Тоест, едните ще пишат учебниците с по-висока прецизност, а другите ще са спокойни, че издават по-ясни и практични пособия, но най-вече, оценителите ще излязат от своята досегашна и напълно ненужна анонимност и ще покажат на практика експертните си умения. Така процесът ще се отвори, ще стане прозрачен и абсурдите от една измислена задкулисност ще отпаднат по естествен начин! 

А с това заявката на МОН за откритост и честност в процеса на подготовка на новите учебници, дава основание за известни положителни очаквания, поне в тази посока.

ВЕНЦИСЛАВ ЖЕКОВ

Източник: teacher.bg