Мнения

Гледайте на живо в интернет в научно-практически форум “Иновации в обучението и познавателното развитие“

Очакваме Ви на 29.8.2011 г. от 16.00.

Предвидени са пленарни доклади на водещи учени от страната в сферата на образованието. Оформени са работни секции по образователен мениджмънт, педагогика и психология, методика на обучението и проектно-ориентирано обучение.

Събитието  може да проследите живо в интернет в  новата интерактивната платформа за Виртуална Лекционна зала .

Предвидена е възможност  да коментирате и да задавате въпроси към лекторите. А  кои са лекторите и програмата на конференцията вижте на долния линк.

 

Очакваме Ви на 29.8.2011 г. от 16.00.