Институции Учители

В следващите 8 години се очаква да се пенсионират над 30 000 учители

Една от основните задачи пред Министерството на образованието и науката е да мотивира повече млади хора с добри образователни резултати да стават учители.

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева на среща на тема „Образование“ в Самоков, цитирана от пресцентъра на МОН.

По думите й има увеличение на студентите в направленията „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, но те все още не са достатъчни да покрият бъдещия недостиг на кадри в системата. В следващите осем години се очаква да се пенсионират над 30 000 педагогически специалисти, а бъдещите учители в университетите са малко над 20 000.

Заради това МОН разработи националната програма „Мотивирани учители“, която ще позволява на хора, завършили физика, химия или математика, да завършат бързи квалификационни курсове и да придобият педагогическа правоспособност. „Заедно с това ще бъде сформиран корпус от добри учители, които ще бъдат изпращани да преподават в училища с концентрация на деца със слаби резултати“, е обяснила Сачева. Предвижда се тези учители да имат поне осемгодишен стаж. За участието си в този „корпус“ те ще бъдат подпомагани финансово, като ще получават до 500 лв. над трудовите си възнаграждения.

Заместник-министърът е представила и националната програма „IT бизнесът преподава“, чрез която специалисти от технологични компании ще могат да преподават заедно с учителите по определени теми в часовете по информационни технологии. Учителите по предмета ще могат да преминават стажове в IT форми, за да придобиват повече знания и по-голяма квалификация.

На срещата народният представител Галя Захариева е посочила, че правителството иска преподавателите да са мотивирани и да работят в добра среда.

„Има последователност в грижата и политиките, насочени към учителите“, е казала Захариева.

Източник: novini.bg