Училища

В пет училища учебните занятия за 2015 г. не започнаха

Вчера, 5 януари 2015 година поради необходимост от ремонт на отоплителната инсталация в 5 училища в страната бе преустановен учебният процес:

В област Перник – ОУ „Христо Смирненски“, с. Ноевци, община Брезник. В област Пловдив –  Начално училище „Васил Левски“, гр. Кричим, ОУ „П. Славейков“, с. Белащица, Община Родопи и ОУ „Васил Левски“, с. Брестник,Община Родопи. В област Сливен – ОУ „Черноризец Храбър“, с. Крушаре, община Сливен.

Учебният процес е преустановен със заповеди на съответните кметове.