Мнения

В неодобрения проект – изискване за задължитено средно образование!

Според алтернативния проект за закон за Народната просвета, който не бе одобрен от парламентарните комисии, учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците при овладяването и прилагането на книжовните му норми с изключение на учебния предмет „Чужд език“, на учебния предмет „Майчин език“ и на учебните предмети на чужд език.

„Изправени сме пред необходимостта средното образование да стане задължително, в момента сме в парадоксална ситуация – по-лесно може да се завърши университет, отколкото средно училище“, посочват авторите на проекта.

Затова е и настояването инспекторатът по образование да остане част от просветното министерство и да е на пряко подчинение на министър-председателя.

Авторите са и „за“ въвеждането на един учебник по всеки предмет като условие за ефективна борба с корупцията в системата.