Учители

В Ловеч се проведе среща от информационно-разяснителната кампания на МОН

В читалище „Наука“ в Ловеч се проведе първата работна среща с представители на Министерството на образованието и науката, на регионалните инспекторати по образование и директори на училища и детски градини от Ловеч, Габрово, Велико Търново, Плевен и Русе, която е част от информационно-разяснителната кампания на МОН.

Събитието бе открито от новоизбрания кмет на Община Ловеч Корнелия Маринова, бивш народен представител и бивш директор на ОУ „Васил Левски“ – овеч. Тя приветства своите колеги и изрази задоволство, че Ловеч е избран да бъде домакин на първите дискусии.

„Аз съм учител и много се радвам да открия тази работна среща“, каза Маринова и изрази виждане за образованието като важен приоритет, стоящ в основата на развитието на икономиката и държавата.

Участниците в срещата бяха поздравени и от Ирина Митева, областен управител, която отбеляза, че за два дни Ловеч е станал домакин на два важни образователни форума.

Фокус на срещата бе да се разяснят промените в Закона за предучилищното и училищното  образование и да бъдат обсъдени новите образователни стандарти и програми, които Министерството на образованието и науката вече представи за обсъждане.

От страна на МОН участие взеха Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание“, Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие“, Грета Ганчева – директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“, Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“ и Иван Такев, началник на отдел „Връзки в обществеността“.