Училища

В два университета няма отпаднали студенти

Военната академия и Американския университет са отличниците по отношение на отпаднали студенти. Просто там последните данни показват, че няма нито един прекъснал младеж.

Данните от стратегията за развитие на висшето образование у нас показват и че студентите, които завършват технически специалности, най-бързо си намират работа. От останалите висшисти едва 20% се реализират по специалността си.

Основната цел, заложена в стратегията, е повишаване на качеството на висшето образование. Това включва „широк вход“ и „тесен изход“ на системата – т.е. да се влиза по-лесно, а следването да е по-трудно, както е в другите държави в Европа, припомня „Монитор“.

Предвижда се и увеличаване на студентската и преподавателската мобилност и засилване на обучението на английски език. Друга цел на документа е да се увеличат висшистите на възраст 30-34 г. до 36% от населението до 2020 г.

Заложен е и нов модел на финансиране на висшисти училища – според качеството на образованието, което предлагат, а не на брой студенти, както е сега. Утре, 31 януари, ще бъде представени новостите по Рейтинговата система.

Още по темата