Учители

Среща на учителските синдикати от Балканските страни

На 23 януари в София се проведе Втората среща на учителските синдикални организации от Балканските страни. Домакини на събитието са Синдикатът на българските учители и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Основните теми, които се дискутираха, са привличането и задържането на младите учители в професията и мотивацията за членство в синдикалните организации.

Привличането и развиването на млади педагогически кадри е крайно наложително, поради застаряването на учителската професия. Инвестицията в млади преподаватели и привличането на най-способните млади хора към учителската дейност трябва да бъде приоритет на правителствата във всяка отделна страна.

Решаването на този проблем е предизвикателство в близкото бъдеще, с което синдикатите в образованието в европейските страни и на Балканите трябва да се справят.

Бе отбелязано, че основният път е добрият социален диалог с отговорните фактори начело на институциите.

Успешните образователни системи вземат специални мерки, за да направят професията учител привлекателна и престижна, а финансовите стимули са елемент от тази политика. Докладите, изнесени от представители на учителски синдикати от Македония, Сърбия, Словения, Косово, Хърватия, Босна и Херцеговина, България съдържаха практики, становища, анализи по дискутираните теми и др.

Източник: sbubg.info