Училища

В близо 400 училища не учат заради грип

По предписание на здравните органи поради висок процент на заболеваемост (грип) учебният процес е прекратен в 398 училища, както следва:  

Област Варна – 124 училища
от 28.01. до 31.01.2014 г.

Област Велико Търново – 1 училище
ОУ “Ф.Сакелариевич” гр. Свищов от 28.01. до 31.01.2014 г.

Област Враца – 2 училища
ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с. Попица от 29.01. до 31.01.2014 г.
ОУ “Хр.Ботев” с. Паволче от 30.01. до 31.01.2014 г.

Област Габрово – 1 училище
СОУ”Максим Райкович” гр. Дряново от 30.01. до 31.01.2014 г.

Област Добрич – 31 училища
от 30.01. до 31.01.2014 г.

Област Ловеч – 1 училище
СОУ “Димитър Митев” гр. Ловеч от 29.01.  до 31.01.2014 г.

Област Перник – 46 училища
от 30.01. до 31.01.2014 г.

Област Плевен – 116 училища
от 27.01. до 31.01.2014 г.

Област Русе – 72 училища
от 29.01. до 31.01.2014 г.

София-град – 2 училища
СОУ за деца с нарушено зрение “ЛУИ БРАЙЛ” от 29.01. до 31.01.2014 г.
86 ОУ “Св. Климент Охридски” от 29.01. до 31.01.2014 г.

Област Ямбол – 2 училища
ПГСГ “Кольо Фичето” от 29.01. до 31.01.2014г.
ОУ “Христо Смирненски” от 29.01. до 31.01.2014г.

Поради влошена пътна обстановка е преустановен учебният процес в 270 училища, както следва:

Област Бургас – 51 училища
31 училища от 30.01. до 31.01.2014 г.;
20 училища на 31.01.2014 г.

Област Добрич – 47 училища
от 30.01. до 31.01.2014 г.

Област Монтана – 3 училища
от 30.01. до 31.01.2014 г.
СОУ “Христо Ботев” с. Брусарци
ОУ “Петко Рачов Славейков” с. Василовци
ОУ “Пейо Крачолов Яворов” с. Крива бара

Област Разград – 62 училища
от 30.01 до 31.01.2014 г.

Област Силистра – 48 училища
от 30.01 до 31.01.2014 г.

Област Стара Загора – 8 училища
От 30.01. до 31.01.2014 г.

Област Шумен – 51 училища
на 31.01.2014 г.

Поради лоши метеорологични условия е преустановен учебният процес в 39 училища, както следва:

Област Търговище – 39 училища
От 30.01. до 31.01.2014 г.