Институции Училища

Вълчев предлага 113 иновативни училища

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в доклад до Министерския съвет /МС/ предлага проект на решение на МС за приемането на Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година.

От документа става ясно, че реално новите училища, които кандидатстват за първи път и са одобрени за включване в Списъка на иновативните училища за учебната 2019/2020 година, са 113. Общо обаче 395 ще са иновативните училища за новата учебна година, а около 2400 са всички училища в страната, съобщи БТА.

Иновативните училища са новост в българската образователна система и те бяха въведени с новия Закон за предучилищното и училищното образование.

Иновативните училища разработват и въвеждат нови дейности в организацията и съдържанието на обучението в класните стаи.

Внасянето на Списъка на иновативните училища е в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и е във връзка с чл. 70, ал. 1 от Наредба 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 6 от ЗПУО, неспециализираните училища могат да бъдат обявени за иновативни училища с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката, при спазването на изискванията, определени в чл. 38, ал. 7 и в държавните образователни стандарти. Член 38, ал. 7 от ЗПУО дава възможност да се обявяват за иновативни училища, които извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.

Иновативните училища разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и учебната среда, използват нови методи на преподаване, разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Въвеждането и обмяната на иновации в образованието са възможност за изграждане на модерни училища, в които учениците могат да подобряват образователните си резултати, мотивацията си за учене, участието си в училищния живот и да развият креативното си мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и нови учебни стратегии. В тези училища педагогическите специалисти получават възможности да анализират, експериментират и популяризират иновативните си практики и продукти.

Източник: standartnews.com