Учители

Възможности за учители – Hour of Code

Във връзка с Hour of Code – инициативата, която софтуерният лидер Microsoft подкрепя на световно ниво, с цел да бъдат стимулирани повече хора да научат какво означава да се пише код, учителите новатори са поканени да организират събития при тях, по време на които да работят с учениците в рамките на един час и да им покажат как се програмира.

Те имат възможността да разполагат с много ресурси, които да използват, за да се подготвят и след това да изнесат пред учениците.

Те са разделени според уменията на учениците в тази област, като могат да се таргетират включително и ученици, които нямат никакъв опит.

По всяко време от 8 до 14 декември, през седмицата на компютърните науки и образование, можете да организирате събитие часът на кодирането и да покажете, че всеки може да научи основите и да се забавлява докато го прави!

Разберете как да направите това ТУК!