Институции Учители

Въвеждат стандарт за висшето по педагогика

Обучението по педагогика, с което ще се подготвят бъдещите учители през следващите години, ще бъде по единен стандарт.

Целта е той да бъде приложен във всички 12 факултета във вузовете у нас, които издават дипломи за педагози. Работната група, която ще изготви стандарта, ще стартира работа скоро, обясни пред „Монитор“ председателят на Синдиката на българските учители (СБУ) Янка Такева.

Причината за въвеждането на стандарта е, че обучението на учителите не се осъвременява паралелно с учебните програми в училищата.

Успоредно със стандарта до 2 години ще бъдат променени и учебните планове, по които се обучават бъдещите преподаватели. „Всеки университет трябва да преподава по най-модерните програми и хорариумите трябва да отговарят на приоритетите за образователната система у нас“, коментира Такева. Така и избираемите дисциплини ще бъдат усъвършенствани. Още от тази година в държавния бюджет са заделени 10 млн. лв за национални програми в сферата на висшето образование, като част от тях ще бъдат използвани за промяна на учебните планове, с които се подготвят педагозите. За да вземат диплома за учител и да получат образователна степен „бакалавър“, в момента студентите залягат над учебниците в продължение на четири години. При подготвянето на стандарта от образователния синдикат обаче ще предложат периодът за обучение да бъде увеличен и те да завършват като „магистри“, подобно на образователната система във Финландия. В тази насока са и първите приоритети на СБУ тази година.

Промени в учебните планове на учениците също са сред целите на синдиката за 2020-а. Според Янка Такева трябва да бъде направено разграничение между начина, по който се обучават талантливите деца, и тези, които не показват добри образователни резултати. „Не е възможно 26 деца в клас да се обучават по един и същ начин, тъй като имат различни възможности“, обясни тя. Идеята на синдиката е за малчуганите, които показват по-ниски резултати в клас, да бъдат изготвени нови учебни програми, в които да е покрит минимумът от знания, който им е необходим, за да се справят добре в живота. Напредналите ученици пък ще продължат обучението си по сегашните програми, които са достатъчно разширени.

Въвеждането на „стажант“ учители пък е третата идея, за която Янка Такева ще настоява. Така учителите с по-дълъг стаж ще имат възможност да проследяват как се справят току-що завършилите педагози и да ги напътстват какво трябва да променят в работата си. Такева обясни, че идеята за „стажант“ учители вече е била предложена при изготвянето на промените в Закона за предучилищно и училищно образование преди няколко години, но впоследствие е отпаднала.

Източник: monitor.bg