Ученици

Втори ученически театрален фестивал “Арлекин“ – Нова Загора 2013

Община Нова Загора организира Втори ученически театрален фестивал „Арлекин“, който ще се проведе от  21 до 24 юни 2013г в театър „Минко Балкански“ в гр. Нова Загора.

Целта на фестивала е да насърчи ученическото театрално творчество и популяризирането на театралното изкуство сред учениците. Да подпомогне развитието на общокултурното пространство в областта на ученическото театрално изкуство в страната.

Община Нова Загора има опит в организацията на театрални фестивали. През 2013 г. предстои шестото юбилейно  издание на Национален фестивал на камерните любителските театри с международно участие.

Театър „Минко Балкански“ е напълно реконструиран и обзаведен през 2006 г. със средства от фондация „Миньо Балкански“ и дарен на СОУ”Христо Ботев”, като по този начин училището е единствено в страната, което разполага със собствен театрален салон с 350 седящи места.

Ученическият театрален фестивал има за цел да стимулира  творческите заложби на ученици от всички училищни степени и техните театрални изяви, като по този начин популяризира и съхранява театралното изкуство.

Участници са ученически театрални състави, школи и театрални студия към училища, читалища, детски комплекси, центрове за работа с деца и частни театрални студия от цялата страна,  като намеренията на организаторите са в бъдеще, той да прерасне в международен.

Организатори са Община Нова Загора и СОУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора под патронажа на министъра на Образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов д.и.н.

Регламент
1.Фестивалът няма да бъде с конкурсен характер.
2.Всеки театрален състав, участвал във фестивала, получава грамота за участие.
2.Право на участие имат ученически театрални състави от всички училищни степени, представящи драматургични творби от всички жанрове:драматичен театър, комедия, музикален театър /мюзикъл, оперета/, младежки шоу програми.
3.Не се допуска участието на актьори професионалисти в театралните трупи.
4.Театралните трупи представят по един спектакъл с времетраене до 60 мин.
5.Заявки за участие във фестивала се приемат в срок до 25.05.2013г.
6.До 10.06.2013 г. организаторите са длъжни да уведомят участващите трупи за деня и часа, на тяхното явяване.
7.Разходите за пътни, нощувки и храна на участниците са за сметка на организациите, представящи театралните състави.
8.При заявка от страна на участниците, организаторите запазват места за нощуване.
Заявка за участие можете да изтеглите от тук.
 
Адрес
8900 Нова Загора, ул.“24- ти май“ №1
Община Нова Загора
Отдел „КМИМ“
тел.0457/6 41 62 (В. Вълчева)
е-mail: valcheva@abv.bg