Ученици

Водим в ЕС по дял на ученици в средните професионални училища

България е сред първите пет страни-членки на ЕС по относително висок дял на обучение на ученици в средните професионални училища, отчита анализ на Евростат за професионалното обучение в Евросъюза /анализът отчита и събира данни от учебните 2014/2015 години в ЕС-28/.

Най-висок дял на ученици, които записват средно професионално образование /първа степен/ е отчетен в Белгия – 21 на сто. Следват: Великобритания – 14 на сто, Португалия и Хърватия – по 9 на сто, България – 6 на сто. С почти нулев прием са страни като Испания, Унгария и Латвия.

По данни на националната статистика за въпросния период общият брой на заетите в професионалното образование и обучение у нас е бил около 140 хиляди ученици. Те са се обучавали в 394 професионални гимназии, 24 спортни училища, 23 училища по изкуствата и др.

Отделно у нас е имало и над 40 професионални колежа с прием след средно образование. Учителите в професионалните училища у нас са били 12 500, като преобладаващата част от тях – 94 процента – са били с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър“ или „магистър“. Най-висок е бил относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областите „Технически науки и технически професии“ – около 30 процента, следван от този на учениците с профил „Стопански науки и администрация“ – 17 процента.

Според данни на Евростат, делът на предприятията в България, които са страдали от недостиг и от липса на подходящи професионално подготвени кадри за въпросния период, е бил 15 на сто, при средно 7 на сто в ЕС. В ЕС-28 е имало около 21 милиона ученици в средното образование през 2014 г., от които по-голямата част /92 процента/ са били ангажирани в общообразователния сектор.

В професионалното образование /първа степен/ са били насочени едва 3 на сто от учащите се в ЕС /около 700 хиляди/, което е крайно недостатъчно за бъдещите потребности от професионални умения сред младите европейци, тъй като се очертава по-голямо търсене от квалифицирани кадри на средно и високо ниво до 2020 г, отчита европейската статистика, съобщава БТА.

Източник: novini.bg