Ученици

Варненски младежки фестивал FUNCITY 2012

FUNCITY – Младежкият фестивал на Варна е инициатива на широка и разнородна група от млади хора, артисти, музиканти, младежки организации, неформални групи и институции.

Обединява ни идеята да осъществим видимо, свежо и наистина забавно събитие, което да отразява разнообразните интереси, таланти и дейности на младите хора в града.

Тази година Ви предизвикваме да вземете активно участие във FUNCITY 2012 със своите идеи и проекти, за да превърнем Варна в младежка столица на културата и забавленията.

С любезното партньорство на Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт“ и Национален Младежки Форум, организаторите са убедени, че и тази година ще превърнат фестивала в събитие с голяма обществена значимост, което да популяризира град Варна като средище на млади таланти и изпълнители.

FUNCITY се случва само с вашето участие, което организаторите ви приканят да заявите на e-mail: apply@funcity.bg, след като се запознаете с условията за участие.

Кой може да участва?

Млади хора на възраст от 14 до 35 г., които са:

  • Юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (неправителствени организации, фондации, спортни клубове, Училищни настоятелства и Студентски съвети, читалищни настоятелства и др.);
  • Неформални младежки групи;
  • Театрални и музикални формации, ансамбли и др.;
  • Юридически лица без право да развиват стопанска дейност в рамките на фестивала.
  • Физически лица – независими творци и инициативни млади хора.


Участието е безвъзмездно и не допуска продажба на билети или реализирането на печалба от дейности, одобрени за участие във фестивалната програма. В рамките на фестивала не се поемат разходи за хонорари за участие, пътни разходи и настаняване на участниците. Фестивалният град ще бъде разположен на територията на Морската градина.

За контакти: office@funcity.bg

Изтегли формата за заявка от тук