Мнения

Представят проекта за новия закон във вторник

Във вторник, 14 февруари 2012 г. от 9:30 часа, в зала 2 на 7 етаж в МОМН министър Сергей Игнатов ще представи проекта на новия Закон за предучилищното и училищно образование.

Новият закон се чака с огромен интерес от всички заети в образованието. За него се говори от няколко години, а подготвянето му бе обявено за приоритет на министър Игнатов, след като пое ведомството.

Работата по него продължи доста време. Оптимистичните очаквания бяха настоящата учебна година да започне по него, но се стигна дотам, от Брюксел да поставят ултиматум, документът да е готов до средата на 2012 г.

Участие в пресконференцията ще вземе и зам.-министър Милена Дамянова.

Програмата на министъра продължава със събитие от 11Л00 часа, когато в заседателната зала на 5 етаж в МОМН, той ще подпише Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието, младежта и науката на Р България и Министерството на образованието, културата и спорта на Кралство Испания за прилагане на програмата „Еуропроф“ за обучение по испански език на български учители по чужди езици или учебни предмети от държавни и общински училища.