Мнения

Ваня Кастрева участва в конференцията “Руският език в глобалното образователно пространство“

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева взе участие във Втората международна научно-практическа сесия на тема „Руският език в глобалното образователно пространство“, която се проведе в Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) „Камчия“ от 13 до 15 ноември 2015 година.

На 14 ноември работата на сесията бе открита с едноминутно мълчание в памет на жертвите в Париж. От името на участниците в сесията беше  изпратена съболезнователна телеграма до министъра на образованието на Франция.

Заместник-министър Ваня Кастрева участва в панелната дискусия на тема: „Обучението по руски език в България – традиции и перспективи“, в която взеха участие: доц. д-р Татяна Алексиева – ръководител на катедрата по руски език на СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д-р Галина Шамонина – директор на департамента по чужди езици на ВСУ „Черноризец Храбър“, Мариета Георгиева – ръководител на Руския център на Общински културен институт (ОКИ) „Столична библиотека“, Станка Шопова – председател на фондация „Устойчиво развитие за България“, Румяна Тодорова – главен учител по руски език в СОУ „Гео Милев“ – Варна, и Розалина Димитрова – старши учител по руски език в СОУ „Гео Милев“ – Варна. По време на дискусията се изтъкна достойното място, заемано от България в областта на обучението по руски език и запознаването с руската култура.

По време на сесията заместник-министърът на образованието и науката г-жа Ваня Кастрева и нейният руски колега Вениамин Каганов – заместник-министър на образованието и науката на Русия, проведоха разговори във връзка с изпълнението на Протокола за сътрудничество в областта на образованието и популяризирането на руския език, който бе подписан преди година.

В заключение заместник-министър Каганов обобщи резултатите: „Със задоволство отбелязахме, че сме реализирали всички набелязани през 2014 година цели. Днес очертахме пред нас нови вектори за привличането на съмишленици“.

Основните направления, по които ще работят двете министерства през следващата година, са свързани с повишаване на квалификацията на учителите, подготовка на млади преподаватели по руски език, обявяване на конкурси за български ученици с награда – посещение в Русия.

Научно-практическата сесия бе организирана от Министерството на образованието и науката на Руската федерация, Държавния институт по руски език „А.С. Пушкин“, със съдействието на Россътрудничество, Министерството на образованието и науката на България и СОК „Камчия“. В рамките на програмата се проведоха лекции, научно-методически семинари, майсторски класове на водещи преподаватели от Института по руски език „А.С. Пушкин“, дискусии за развитието на лингвистичното образование и възможностите, които предоставя за това глобалното пространство. Всеки един от участниците разполагаше с индивидуален образователен маршрут според личните си професионални интереси.

Държавният институт по руски език „А.С. Пушкин“ представи пред повече от 200 български преподаватели по руски език и гости от Русия, Холандия, Молдова, Сърбия, Ливан, Армения и Азербайджан възможностите, които предлагат последните разработки в областта на цифровата педагогика на портала www.pushkininstitute.ru.