Институции Ученици

Ваня Кастрева: Родители, контролирайте децата си!

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка, наложила грипната ваканция, началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град Ваня Кастрева отправя указания и препоръки към директорите на училищата в столицата.

Във всички образователни институции на територията на София стриктно трябва да се спазват разпоредбите на здравните власти и да се изпълняват заповедите на министъра на образованието и науката, препоръчва Ваня Кастрева.

Всяко училище, като се съобрази със специфичните си условия на работа, с кадровия и технологичния си потенциал, трябва да разработи комплекс от мерки за недопускане на спад в равнището на усвояване на учебния материал чрез поддържане на перманентен дистанционен контакт с учениците. Препоръчва се да се събира и актуална информация от класните ръководители за здравословното състояние на учениците.

Началникът на РУО-София съветва родителите да контролират децата си и да ги мотивират да поддържат обучителната си активност – от класните ръководители и от учителите по учебните предмети. За тази цел може да се използват технологичните възможности – електронно четими учебници, виртуална класна стая, платформи за споделяне на образователно съдържание, групи в социалните мрежи. Всички тези възможности са за обмяна на образователни ресурси – от директора, заместник-директорите и от учителите.

Ваня Кастрева отбелязва, че може да се разработи и нестандартна методика и да се внедрят иновативни подходи за преподаване на учебно съдържание в условията на дистанционно обучение – екипно от учителите по учебен предмет (методическите обединения).

Учителите по учебните предмети трябва да преструктурират учебното съдържание с цел осигуряване на възможност за преподаването и усвояването му до края на учебната година. Овладяването на учебния материал е особено важно за учениците от класовете, подлежащи на национално външно оценяване и на държавни зрелостни изпити, посочват от РУО-София.

На национално външно оценяване през тази година ще се явяват учениците от четвърти, седми, десети и 12-и клас. По новия Закон за предучилищното и училищното образование за първи път през тази учебна година ще има национално външно оценяване в десети клас, защото в края на десети клас вече ще се издава удостоверение за завършен първи гимназиален етап.

Източник: dariknews.bg