Мнения

Ваня Кастрева откри център за ранно детско развитие в Котел

На 28.09.2015 г. Ваня Кастрева, заместник-министър на образованието и науката, посети Центъра за ранно детско развитие в гр. Котел. Центърът е изграден през 2014 година от УНИЦЕФ в партньорство с РИО-Сливен, община Котел и ИКЕА.

В центъра се  приемат деца на три и четири години, които не са обхванати в детска градина.

От октомври 2014 година центърът се посещава от 15 деца, а до месец май 2015  година техният брой е вече 28. Седем от децата, които са били в центъра, вече са записани и посещават детска градина.

Значим акцент в работата на центъра е привличането на родителите, както и на цялата общност към нуждите и ползите от предучилищното образование. В центъра за децата се грижат един учител и двама помощник-възитатели, за които е осигурено ежеседмично методическо подпомагане от преподавател от висше училище.