Учители

Атестация за учители и директори на всеки четири години

Мандатността на директорите не бе приета в текстовете на Новия закон, но за сметка на това те и учителите ще минават през атестация на всеки четири години.

Оценката им ще се дава от специални комисии, в които влизат и представители на общината. При атестацията на директорите ще участва и родител, който е член на Обществения съвет на училището.

Депутатите приеха, че педагог, който е получил най-ниската оценка, има право да получи подкрепа в следващата една година, като за подобряването на резултатите му се разработи специален план.

Ако обаче и при втората атестация след година резултатите му са ниски, той трябва да бъде освободен от работа.

Учителите няма да имат право да дават частни уроци на ученици, на които преподават в училище. Всяка година те ще трябва да подават писмена декларация за това. Ако някой учител преподава на деца срещу заплащане, той не може да участва в подготовката на изпитни материали.