Учители

Бюлетин на Националната асоциация на ресурсните учители

Излезе новият брой на електронния бюлетин на НАРУ. Национална Асоциация на Ресурсните Учители – България е национална неправителствена организация обединяваща професионалисти работещи за пълноценна интеграция, приобщаване и образование на деца с различни възможности и потребности в общообразователната среда.

НАРУ-България има представители във всички региони на страната и осъществява обществено полезна дейност свързана с квалификация, изследвания , проучвания, застъпничество и закрила,както на всички деца независимо от тяхните потребности, така и на всички професионалисти в социалната и образователната система в България.

Бюлетина можете да видите тук