Институции Училища

Българските иновативни училища могат да влязат в мрежата на ОИСР

Българските иновативни училища могат да влязат в мрежата на ОИСР. Това стана ясно по време на среща на министъра и образованието и науката проф. Галин Цоков и д-р Андреас Шлайхер, директор на дирекцията за “Образование и умения” в ОИСР.

Той уточни, че те разполагат с библиотека на иновациите, които са изпробвани и е доказано, че работят. България може да се възползва от нея, за да подобри и разшири системата на иновативните училища. Също така образователните институции от глобалната мрежа провеждат регулярни срещи, за да обменят опит и иновации.

Визиите за новите учебни програми и дигитализацията в образованието, както и изработването на стандарт за неговото качество бяха също сред важните теми, които обсъдиха проф. Цоков и д-р Шлайхер.

Създателят на PISA приветства решението в предстоящите изпити от националните външни оценявания в 10. клас да се включат повече задачи с практическа насоченост. „Запознати сме с визията за учебните програми и тази за дигитализацията. Те са добра основа за последваща работа в тази посока“, каза той.

„Вече имаме визия за стандарт на качество в образованието и предстои да довършим неговото изработване. Работим в диалог с учителите и хората от системата“, подчерта министър Цоков. Той допълни, че експертизата на ОИСР ще е много ценна за успешното му въвеждане и прилагане. ОИСР има ресурс, с който може да подпомогне процеса, каза Андреас Шлайхер. „Трябва да има задълбочен диалог на национално ниво и в образователните среди какво е добро образование и това да се трансформира в стандарт за качество“, посочи създателят на PISA. Той препоръча стандартът за качество да не бъде прекалено рестриктивен към образователните институции, тъй като това доказано блокира процеса по въвеждането му. По думите му това е изключително труден процес и дори някои от най-развитите държави в света все още не са успели да го въведат ефективно.

Създателят на изследването PISA е в България, за да представи резултатите от социално-емоционалните умения на учениците по света. В проучването на ОИСР са представени изводи по пет ключови области от социално-емоционалното развитие на учениците: прогресивност (оpen-mindedness), отговорност (task performance), свързаност (engaging with others), сътрудничество (collaboration) и самообладание (emotional regulation), които имат директна връзка с академичния и житейския успех на младежите. С оглед на ниските образователни резултати, засечени от PISA и националното външно оценяване, социално-емоционалното образование предлага потенциално решение и подход, който може да обърне негативната тенденция у нас, отбелязват организаторите.

Източник: МОН